Chi tiết
GIỚI THIỆU QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC DNO SMS HỖ TRỢ
    Trang chủ Sản phẩm dịch vụ
ATM/ POS
Mạng lưới
Biểu phí
Tỉ giá
Lãi suất
Gửi SMS
Tổng số lượng truy cập
Số lượng online
BAN LÃNH ĐẠO
 
Giám đốc
Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Giám đốc
  Đinh Văn Công 
Phó Giám đốc
Phan Công Quế
 
 
 
 
CÁC PHÒNG TẠI HỘI SỞ
  Phòng Kế hoạch Kinh doanh (05012.286.068)
    Trưởng phòng: 
    Ngô Minh Ka
    0989.638.186
    Phó phòng:
    Thân Văn Chí 
    0905.049579
  Phòng Hành chính & Nhân sự (05013.544.639)
    Trưởng phòng:
    Võ Văn Long
    0914.144.526
    Phó phòng:
    Trịnh Thị Thuấn
    0914.09.88.56
  Phòng Dịch vụ & Marketting (05012.216.892)
    Phó phòng:
    Trần Thị Thu Hằng 
    0983.712.663
     
     
     
  Phòng Điện toán (05013.544.640)
    Phó phụ trách:
    Nguyễn Đình Thế Phong
    0914.144.448
    Phó phòng:
    Phan Chí Linh 
    0906.578182
  Phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ (05013.544.612)
    Trưởng phòng:
    Nguyễn Văn Tú
    0905.254.131
  Phòng Kế hoạch tổng hợp
    Trưởng phòng:
    Ngô Trường Giang
    0905.74.75.76
  Phòng Kế toán Ngân Quỹ (05013.543.250)
    Trưởng phòng:
    Lê Văn Thịnh
    0913.48.74.75
    Phó phòng:
    Đinh Thị Ngọc Hân  
    091 778 1111
    Phó phòng:
    Nguyễn Thị Phương Thơ
    0944.125.557
CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC
Chọn Chi Nhánh: 
 
 
     Có sử dụng một số hình ảnh của website www.agribank.com.vn